Hareket Bozuklukları Ünitesi

Hareket Bozuklukları Ünitesi

Hareket Bozuklukları Ünitesi

Hareket bozuklukları beyinde hareketi ince planda kontrol eden merkezlerin hastalıklarına bağlı olarak kişinin hareketlerinde ortaya çıkan yavaşlık ya da istemsiz hareketlerle kendini gösteren geniş bir grup hastalığı kapsar. Bu hastalıklardan en sık görüleni temelde yavaşlık ve titreme ile giden Parkinson hastalığıdır.

İstemsiz hareketlerle giden hastalıklar içinde en sık grubu genelde yaşlılıkla ortaya çıkan “iyi huylu titreme hastalığı” (esansiyel tremor) denen ailevi titreme bozukluğu oluşturur. Vücudun değişik bölgelerini etkileyen istemsiz kasılmalarla karakterize bozukluklar distoni, kore, atetoz, myoklonus şeklinde tanımlanırlar ve her biri için farklı tedavi yaklaşımları vardır. Daha değişik nitelikte olan tik bozuklukları da Nörolojinin bu özelleşmiş alt dalı yanında, görülen davranış değişiklikleri nedeniyle Psikiyatri bölümü ile ortak izlenir. Ayrıca daha çok beyincik hastalıklarına bağlı olarak görülen ve “ataksi” şeklinde isimlendirilen denge ve koordinasyon problemleri de hareket bozuklukları kapsamında ele alınır.

Özel Nöron Nöroloji Dal Merkezimiz bu bahsedilen ve daha nadir görülen benzer tarzdaki tüm hareket bozukluklarının tanısı ve tedavisi için bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu hastalıklar arasında ailevi olanların bazıları için ortaya konmuş bilinen genetik nedenler taranmakta, gerekli durumlarda özel yöntemlerle ayrıntılı elektrofizyolojik tanısal analizler yapılmaktadır. Distoni olarak tanımlanan yüz, boyun, kol ve bacaklardaki istemsiz kasılmalar ve benzer tarzdaki yüz spazmları (hemifasiyal spazm) Botulismus toksin enjeksiyonları ile doğrudan veya EMG eşliğinde tedavi edilmektedir. Ayrıca medikal (ilaçla) tedaviye cevap alınamayan olgularda Nöroşirurji Anabilim Dalı ile beraber özel fonksiyonel cerrahi tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

WhatsApp Destek