Elektromyografi (ENMG)

Elektromyografi (ENMG)

Elektromyografi (ENMG)

ENMG nedir?

EMG (elektromyografi) kasların, sinirlerin, ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla bu yapıların sağlık durumlarının değerlendirildiği bir muayene yöntemidir.

ENMG nasıl yapılır?

EMG tetkiki iki kısımda yapılır: 1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü, 2) Kasların incelenmesi. Sizde düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir. Sinir iletimlerinin ölçümünü doktor veya doktorun belirlediği şekilde EMG teknisyeni, kasların incelenmesi işlemini ise doktor yapar. Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır.

Sinir iletim ölçümü: Kol, bacak, veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktor tarafından seçilen bazı sinirler, deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığı ile elektrik akımı verilerek uyartılır. Verilen elektrik akımı yüksek voltajlı olmakla birlikte (100 volt kadar) saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır. Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur, ancak bu his genellikle ağrı şeklinde algılanmaz. Bu uyaran ile sinirde ortaya çıkan elektriksel aktivite sinir boyunca yayılır. Sinirde yayılan aktivite ulaştığı çeşitli bölgelerde bir diğer elektrot ile kaydedilir. Bu kayıttan yararlanılarak sinirin iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür. Bir ENMG tetkiki sırasında genellikle böyle 5 - 10 sinirden ölçüm yapılır.

Kasların incelenmesi: İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak, veya diğer vücut kısımlarında seçilen bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir. Kullanılan elektrot, enjeksiyon iğnelerine benzer boyut ve görüntüdedir. Bu elektrotlar tek kullanımlıktır, her hastada yeni bir iğne kullanılır, ve bu iğne inceleme bittikten sonra atılır (Tek-lif ENMG’si gibi bazı tetkiklerde elektrotlar tek kullanımlık değildir, sterilize edilerek yeniden kullanılır). Elektrot iğnesinin kas içine yerleştirilmesi sırasında duyulan ağrı kas içine ilaç enjeksiyonu yapılışı sırasında duyulan ağrıya benzer; fakat ENMG’de herhangi bir madde enjeksiyonu yapılmadığı için ağrı daha az şiddetlidir. Her bir kasın incelenmesi birkaç dakika sürer. Bu süre içinde iğne kas içinde tutulur. Kas içinde değişik yerlerden kayıt alma amacıyla iğnenin yönü ve yerinin birkaç kez değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemler genellikle ağrısızdır, veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur. Bir ENMG tetkikinde incelenmesi gereken kas sayısı düşünülen tanıya göre değişir; genellikle 1 - 10 arası sayıda kas incelenir.

Uyarılmış Potansiyeller: Merkezi sinir sistemi içindeki motor ve duyusal iletim yollarının incelenmesi için geliştirilmiş yöntemlerdir. Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP) görme yollarını; Somatosensoryel Uyarılmış Potansiyeller (SEP) omurilik ve beyindeki duyu yollarını, İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (BAEP) ise beyinsapındaki iştme yollarının imcelenmesinde kullanılır.

Motor uyarılmış potansiyeller ise beyinden başayıp kasa kadar uzanan motor yolların incelenmesi için kullanılan bir tekniktir. Ağrısız ve zararsız olan transkortikal manyetik uyarım ile yapılmaktadır. Ayrıca bu yöntemle beyin korteksinin çalışma fizyolojisi mkonusunda birçok araştırma ve inceleme yapılabilmektedir.

İntraoperatif Nöromonitörleme: ENMG ünitesinde uygulanan tüm tekniklerden uygun ve gerekli olanları kullanılarak, sinir sistemini ilgilendiren ameliyatlarda, sinir sisteminin hasarlanmasını önlemek veya en aza indirmek içim, ameliyat sırasında yapılan elektrofizyolojik işlemlerdir.

ENMG tetkiki öncesi nasıl bir hazırlık yapılmalıdır?

Tetkik öncesi aç kalmanız gerekmez. Tetkik sırasında kollarınızın dirsek üstüne, bacaklarınızın ise diz üstüne kadar sıyrılarak açılması gerekir. Bazı durumlarda iç çamaşırlarınız kalacak şekilde soyunmanız istenebilir. Bu nedenle kolayca çıkarıp giyebileceğiniz bol giysiler ile gelmeniz önerilir. Yapılacak işlemlerde derinizin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cildinize krem ya da benzeri maddeler sürmemeniz, ve cildinizin tozlu, yağlı, kirli olmaması gerekir. Benzeri nedenlerle, tetkik sırasında, eğer varsa, ilgili bölgelerdeki sargı, bandaj gibi örtüleri açmanız istenecektir. Bazı durumlarda sizden önceki hastanın işlemleri beklenenden daha uzun zaman alabileceği için, size verilen randevu saatinden itibaren yaklaşık yarım saat kadar daha beklemeniz gerekebilir. Tetkikin de 1 saat sürebileceğini dikkate alıp ENMG laboratuvarında 1.5 saat geçirmeyi planlayarak gelmeniz önerilir.

WhatsApp Destek