EEG ve Epilepsi Hastalığı

EEG ve Epilepsi Hastalığı

EEG ve Epilepsi Hastalığı

Beynin elektriksel aktivitesini, amplifiye ederek kağıda ya da bilgisayar ortamına yazdıran bir tetkik yöntemidir. Gebelere dahi güvenlikle uygulanır.

Epilepsi teşhisi, epilepsi sınıflamalarında, epilepsi tedavisinin etkinliğini takip etmede ,metabolik, enfeksiyöz, toksik nedenlere bağlı olabilecek her türlü şuur değişikliklerinde bu tetkik gerekmektedir.

Özel Nöron Nöroloji Dal Merkezimiz, EEG Laboratuvarında, son teknoloji cihazlarımız ile EEG’ler konusunda deneyimli doktorlarımız tarafından değerlendirilirler.

Çekim tipleri

Ayaktan poliklinik hastalarına 20-30 dakikalık rutin kayıtlar şeklinde: Hasta çekime karnı tok gelmelidir. Hasta gözü kapalı yatarken, hareketsiz halde 20-30 dakika kadar çekim yapılır. Çekim sırasında bir ara teknisyen hastadan derin nefesler alıp vermesini, göz açıp kapamalar yapmasını ister. Işık uyarısı da çekim sonuna doğru farklı frekanslarda verilir.

Hastadan gece doktorun önereceği şekilde uykusuz kalarak çekime gelmesi istenerek , 1-3 saat boyunca EEG çekilir. Hastanın o sırada uykuya dalması ve çekimin uykuda olması arzu edilir. 32 kanallı EEG de çekim yapılıyorsa EKG, T1,T2 gibi ek elektrodlar da eklenir.

Yukardaki her iki çekim tipinde elektrod yapıştırıcıları kil ya da piyasada hazır satılan yapıştırıcılar olup, çekim bitince saç yıkama odasına alınan hasta burada bulunan sıcak su, şampuan, temiz havlu ile temizliğini yapar.

Epilepsi hastaları ile uğraşan hekimlerin istemesi halinde hastalar video-EEG monitorizasyonu yapılmak üzere erişikin video-EEG monitorizasyon ünitesine refakatçileri ile birlikte yatırılır. Burada amaç daha çok atakların video görüntüsü ile EEG nin eş zamanlı kaydıdır. Burada elektrodlar, günlerce dayanacak şekilde kollodyon denilen bir madde ile sıkıca kafa derisine yapıştırılır. Hastada sürekli EEG görüntüsü, hasta bir video kamera karşısında günlük normal aktivitesini sürdürürken kaydedilir. İlaçlara rağmen nöbet geçiren hastalarda nöbet kaynağını oluşturan beyin bölgesini tespit etmek istediğimizde, epilepsi tanısından şüphe ettiğimizde veya nöbet tiplerini tam olarak ayaktan tetkiklerle sınıflayamadığımızda bu tetkik gerekebilir.

Çekim sonrası kollodyon yapıştırıcısı, aseton ile hemşire tarafından temizlenir. Hastaların yatışa gelirken kremli bir şampuanla gelmeleri tavsiye edilir. Ayrıca bayan hastaların yatışa gecelik yerine alt-üst pijama ile gelmeleri tavsiye edilir.

İntrakranyal elektrodlarla video-EEG monitorizasyonu için hastaların ilk aşama olan kafa derisine yapıştırılmış elektrodlarla video-EEG monitorizasyon yapılmış, epilepsi cerrahisi toplantısında tartışılmış olması gerekmektedir. Bir ameliyatla kafa içine elektrodlar yerleştirilir. Video-EEG monitorizasyonla nöbet kaydı yapılarak nöbetin geldiği bölge kesin olarak tanımlanmaya çalışılır. Ayrıca stimulasyon çalışmalarıyla konuşma ve motor alanlarla, epileptojenik alan ilişkisi anlaşılmaya çalışılır.

Ameliyat sırasında EEG çekim ve WADA testi sırasında EEG çekimi yine hastanemizde yapılabilmektedir. Bu tetkikler Ünite sorumlusu hekimlerin kararı ile seçilen hastalarda uygulanır.

Randevu nasıl alınır? Sonuçlar ne zaman verilir?

Randevular ayaktan rutin EEG ler için çoğu zaman günlük olarak hemen verilir. Uyku deprivasyonlu EEG ler için yine çoğu zaman ertesi güne randevu vermek mümkündür. Ayaktan uzun dijital EEG ler için de bir kaç gün içinde çekim randevusu alınabilinir. Monitorizasyon Ünitesinde yatarak tetkik için ilgili hekimin hastayı görüp değerlendirip yatış sırasına alması gerekir. Yatış için de 6-8 hafta beklenebilir.

Çekimden sonraki gün, raporlar , öğleden sonra hastaya yazılı olarak verilir. Monitorizasyon raporları ise hasta taburcu olduktan sonra, 1-2 hafta içinde hazır olur..

WhatsApp Destek