Baş Ağrısı Ünitesi

Baş Ağrısı Ünitesi

Baş Ağrısı Ünitesi

Baş ağrıları hangi nedenlerle oluşur?

Baş ağrısı bir çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Altta başka bir neden bulunmayan baş ağrıları primer baş ağrısı olarak adlandırılır ve bu grupta en sık görülen baş ağrısı gerilim ve migren tipi ağrılardır. Altta başka bir hastalık bulunan baş ağrılarına ise sekonder (ikincil) baş ağrıları denir ve bunlara yol açan nedenler sinüzit, açlık, enfeksiyonlar, damar ve metabolizma hastalıkları, kafa içi tümörleri gibi çok çeşitli olabilir.

Hasta ne zaman doktora başvurmalıdır?

Başağrıları periyodik veya süreğen, ilk veya çok şiddetli, yeni ve farklı, giderek artan, 50 yaştan sonra başlayan, kafa travması sonrası gelişen, ekzersizle, cinsel aktiviteyle ortaya çıkan, tedaviye yanıt vermeyen türdense vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır.

Hangi tetkikler yapılmalıdır?

Baş ağrıları aralıklı veya süreğen olabilir. Primer baş ağrılarını gösterecek bir tetkik yoktur. Tanı koymanın ilk basamağı sorunun tanımlanmasıdır. Bu da büyük ölçüde hekimin sorularının doğru yanıtlanması ile mümkündür. Farklı baş ağrılarını ayırt etmek için çeşitli tetkikler yapılabilir.

Nereye ve nasıl başvurulmalıdır?

Özel Nöron Nöroloji Dal Merkezi’nde randevulu muayene yapılmaktadır. Çok şiddetli ağrılarda hasta acil servise başvurmalıdır.

Primer baş ağrıları :migren ,gerilim tipi baş ağrıları, küme baş ağrsı ,otonomik sefaljiler gibi baş ağrılarından oluşur.mr ve tomogrfi incelemeleri bu hastalarda normaldir.klinik tanı anamneze dayanır.

WhatsApp Destek